รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนสามโก้วิทยาคม
15 หมู่ที่ 10   ตำบลสามโก้  อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง 14160
เบอร์แฟกส์ 0-3569-7606


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :