ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
>วารสาร ฉบับที่ 17 ปีการศึกษา 2565 5
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.08 MB 5
>รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนสามโก้วิทยาคม 7
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.42 MB 39
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนสามโก้วิทยาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.62 MB 47
ตารางนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 390.24 KB 28
ข้อมูลนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.35 MB 26