กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

ครูศุภโชค มีวารา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

ครูลำใย พิรัมย์
ครู คศ.3

ครูฉันทนา วงษ์หิรัญ
ครู คศ.3

ครูโสภิดา กระจายแสง
ครู คศ.1

ครูอังสณา ยินยอม
ครู คศ.1

ครูนิรชา ฉิมบรรเทิง
ครูอัตราจ้าง